Energienijverheid en hernieuwbare energie

Energienijverheid en hernieuwbare energie

In opdracht van de klant produceert Hercorub een brede waaier aan rubbermengsels en -producten die toegepast worden bij zowel de energieopwekking uit traditionele en hernieuwbare bronnen, de distributie, als bij de energieverbruikers.

Rubbermengsels

Voor de elektriciteitsindustrie produceren wij isolerende, semi-conductieve en conductieve rubbermengsels die verwerkt worden in componenten voor laagspannings-, middenspannings- en hoogspanningstoepassingen.
​​​​​​​
Om de zuiverheid van onze isolerende (grotendeels gekleurde) compounds te verzekeren, worden zij steeds gefilterd en is de menglijn voor deze compounds fysiek gescheiden van die voor roetgevulde mengsels.

Onze mengactiviteiten

Energienijverheid en hernieuwbare energie

In opdracht van de klant produceert Hercorub een brede waaier aan rubberproducten die toegepast worden bij zowel de energieopwekking uit traditionele en hernieuwbare bronnen, de distributie, als bij de energieverbruikers.

Rubbermengsels

Voor de elektriciteitsindustrie produceren wij isolerende, semi-conductieve en conductieve rubbermengsels die verwerkt worden in componenten voor zowel laagspannings-, middenspannings-als hoogspanningstoepassingen.

Om de zuiverheid van onze isolerende (vaak gekleurde) compounds te verzekeren, worden zij steeds gefilterd en is de menglijn voor deze compounds fysiek gescheiden van die voor roetgevulde mengsels.

Rubberproducten

Typische componenten voor de elektriciteitsindustrie zijn:

 • Verbindingsmoffen
 • Connectoren
 • Afschermkappen- en doppen
 • Doorvoerrubbers
 • Afdichtingen voor verlichtingsarmaturen
 • Afdichtingen voor busbars
Over vormgevingsactiviteiten

Rubberproducten

Typische componenten voor de elektriciteitsindustrie zijn:

 • Verbindingsmoffen
 • Connectoren
 • Afschermkappen- en doppen
 • Doorvoerrubbers
 • Afdichtingen voor verlichtingsarmaturen
 • Afdichtingen voor busbars

Heeft u nog vragen?

Ons team van specialisten helpt u graag verder.

contacteer ons

In de kijker

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail