Geschiedenis

HERCORUB, van vroeger tot nu …

1981

Ooit een diamantslijperij, dan sinds 1924 een rubberbedrijf, de eerste jaren nog onder de naam “NV. RADIUM “ en daarna “CARIDENG” tot aan het faillissement in 1981 en uiteindelijk, op 07/09/1981, de start van “HERCORUB”, goed 40 man sterk, met technische rubberproducten voor vooral de automobiel– en de elektrische industrie.

1982

Een jaar van lekkende daken, bevroren leidingen en grote werken. Alle belangrijke productiemachines (mixers, walsen, kalander) worden verhuisd van het oudste fabrieksgedeelte naar de nieuwere gebouwen langs het kanaal. Een nieuwe roetloods wordt gebouwd en een nieuwe mengkamer ingericht. De bedienden verhuizen naar nieuwe prefab burelen.

1984

De start van de informatisering. De eerste computers doen hun intrede in het bedrijf terwijl er nog geen sprake is van Microsoft Office of Windows.

1988

De oude vertrouwde telex moet het afleggen tegen de moderne alleskunnende nieuwkomer, het faxtoestel. De helft van het oude bureelgebouw van “CARIDENG” wordt volledig gerenoveerd en heringericht en de prefab burelen worden van de hand gedaan. Ook de meeste fabrieksgebouwen krijgen een opknapbeurt en worden van een nieuwe dakbedekking voorzien. Het personeelsbestand is ondertussen met meer dan 50% gegroeid tot 67 werknemers.

1989

Over het oude fabrieksgebouw heen, waarin de persafdeling gevestigd is, wordt een moderne fabriekshal gebouwd, terwijl de volledige afdeling rustig verder blijft produceren. Na afwerking van de nieuwe hal wordt het dak van het oude gebouw ontmanteld en reeds een aantal muren afgebroken.

Voor het voldoen aan hun kwaliteitseisen wordt aan HERCORUB de Q1-award uitgereikt door FORD NEW HOLLAND.

1990

De “skyline” van Lanaken verandert ingrijpend. De 34 meter hoge bakstenen schouw wordt afgebroken, samen met de eerste fabrieksgebouwen die ooit op deze plek gebouwd werden.

1993

De modernisering van de mengkamer wordt aangevat. Daartoe wordt er een hal aan het bestaande gebouw aangebouwd en een automatische roetdoseerinstallatie in dienst genomen. De oude balansen worden vervangen door weegschalen die gekoppeld worden aan een computer en tenslotte worden er nieuwe grondstofcontainers geplaatst.

1994

De FORD NEW HOLLAND QUALITAS-onderscheiding wordt behaald.

1996

Een gedenkwaardig jaar want het ISO-9001-certificaat, dat een graadmeter is voor het kwaliteitssysteem, wordt voor de eerste maal behaald.

Door de firma MONROE wordt HERCORUB de SUPPLIER AWARD toegekend . De befaamde rode inmaakring, waarvan voorheen miljoenen stuks gefabriceerd werden, wordt definitief uit productie genomen als gevolg van de harde concurrentie uit de oostbloklanden en de verminderde vraag. De oude bakstenen gebouwen, waarin de controle-afdeling, de snijafdeling van de inmaakringen en een gedeelte van het mengselmagazijn gevestigd waren, worden met de grond gelijk gemaakt en vervangen door een nieuwe metalen fabriekshal.

1997

De computer rukt verder op. Het eerste “AUTOCAD”-tekenpakket wordt aangekocht en begint de klassieke tekentafels te verdringen.

1998

De familie Hermans verwerft 100% van de aandelen van HERCORUB en de beheerraad ondergaat een verjonging. Patrick Lenaerts en Suzy Hermans worden afgevaardigde bestuurders van Hercorub.

Vanaf dit jaar behalen we de norm van gecertifieerde leverancier van CATERPILLAR na een uitgebreide audit door hun kwaliteitsdienst.

2000

De eerste volautomatische injectiepers voor rubber doet zijn intrede. Het oude matrijzenmagazijn wordt gedeeltelijk afgebroken en vervangen door een nieuwe hal waarin naast de matrijzen ook de mechanische en elektrische werkplaatsen een onderdak krijgen.

2001

20 jaar Hercorub wordt feestelijk gevierd met een opendeurdag voor het personeel, familie en kennissen. Deze dag werd afgsloten met een grandioos avondfeest.

De oude mechanische werkplaats wordt afgebroken en op deze plaats verrijst het nieuwe magazijn voor de afgewerkte artikelen.

2002

Na de verhuis van de voorraad afgewerkte producten uit het oude magazijn wordt dit opgeknapt en de extrusie-machines voor het filteren van rubber worden in dit gebouw geplaatst, aldus ontstaat de strain-afdeling. De centrale gang doorheen het achterste fabrieksgedeelte wordt verlegd.

2004

Het concurrerend bedrijf FUCHS RUBBER PRODUCTS (FRP) uit Olen wordt overgenomen. De machines worden naar Lanaken gehaald en drie van de 17 werknemers stappen over naar Hercorub.

2006

Begin maart gaat HERCORUB ZLIN (Tsjechië ) in productie. Een menglijn bestaande uit een mengkamer, een mixer, een wals en een batch-off fabriceert hier gekleurde mengsels voor lokale klanten. Een 8-tal mensen is er aan de slag.

Hercorub Lanaken, ondertussen gegroeid tot 95 werknemers, viert zijn 25-jarig bestaan.

2008

Begin 2008 zijn we in onze plant in ZLIN opgestart met de productie van rubberen vormdelen op 3 injectiemachines.

In Lanaken wordt geïnvesteerd in een nieuwe Maplan 500 Ton injectiemachine. Deze machine heeft een injectievolume van 5000CC en dus uitermate geschikt voor de productie van grote artikels.

Omwille van de toenemende vraag naar volumineuze rubberproducten investeert Hercorub in de volgende jaren nog een Maplan 450 Ton (5000cc) en Desma 600 Ton (12000cc).

2012

Hercorub installeert een nieuwe Desma 1000 Ton machine met een injectievolume van 24000cc. Deze pers met verwisselbare plateaus werd volledig op maat ontworpen.

2014

In 2014 verhuist de extrusielijn naar een andere hal. De extrusielijn wordt vernieuwd met een nieuw zoutbad en nieuwe spoelinstallatie.

Facebooktwitterlinkedin